Privacybeleid - Privacy Richtlijn

Kyocera respecteert uw recht op privacy. Hieronder wordt ons Privacybeleid beschreven. Er wordt samengevat welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden eveneens beschreven.

Kyocera wereldwijd internetprivacybeleid

Het beleid beschrijft hoe Kyocera uw privacy beschermt wanneer wij persoonsgegevens op Kyocera internetsites verzamelen. Zoals gebruikt in dit beleid zal de term 'persoonsgegevens' betekenen gegevens die u persoonlijk identificeren, alleen of in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken.
Dit beleid is in het algemeen van toepassing op alle internetsites die door Kyocera en haar bedrijfseenheden overal ter wereld worden beheerd (elk daarvan is een 'Kyocera-internetsite').

Privacyverklaringen website

Hoewel dit beleid van toepassing is op alle Kyocera-internetsites in het algemeen heeft elke Kyocera-internetsite een ander doel en andere elementen. Indien bijkomende of andere bekendmakingen vereist zijn met betrekking tot een specifieke Kyocera-internetsite zullen wij deze bekendmakingen doen op de site zelf of in een aparte op die site geplaatste website privacyverklaring ('Website privacyverklaring '). Elke individuele bekendmaking of websiteprivacyverklaring vormt een aanvulling op of een wijziging aan dit beleid, maar alleen met betrekking tot de Kyocera-internetsite waarop ze is geplaatst.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van een Kyocera-internetsite of door persoonlijke informatie aan ons te geven, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid en in alle van toepassing zijnde nationale of websiteprivacyverklaringen.
Als u niet instemt met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid (en in alle van toepassing zijnde nationale of websiteprivacyverklaringen), gebruik dan geen Kyocera-internetsites.

Beperkingen op de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens

Voor zover vereist door de van toepassing zijnde wetgeving zal Kyocera telkens wanneer Kyocera persoonsgegevens op een Kyocera internetsite verzamelt:

 • u op tijd en op passende wijze in kennis stellen van het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens alleen verzamelen voor specifieke, beperkte doeleinden. De gegevens die wij verzamelen, zullen relevant, passend en niet buitenproportioneel zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld;
 • uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of waarmee u nadien heeft ingestemd;
 • commercieel redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor hun geplande gebruik, accuraat, volledig en indien nodig bijgewerkt;
 • uw persoonsgegevens niet gebruiken voor directe marketingdoeleinden zonder u eerst de kans op een opt-out te geven; en;
 • passende, contractuele of andere maatregelen nemen om voldoende bescherming te bieden voor persoonsgegevens die aan een derde worden bekendgemaakta 
 • U inzage geven in de over u verzamelde persoonsgegevens en deze op verzoek verwijderen uit de Kyocera-databank.

Informatie verzameld op Kyocera-internetsites en hoe ze kan worden gebruikt

Wanneer u een Kyocera-internetsite opent en gebruikt, zijn er 3 manieren waarop wij informatie over u kunnen verzamelen:

 1. Informatie die door uw webbrowser naar ons wordt verzonden
  Kyocera verzamelt informatie die door uw webbrowser automatisch naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat specifiek het IP-adres van uw internetserviceprovider, de naam van uw besturingssysteem (zoals Macintosh® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Netscape®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen op uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verzendt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.
  De door uw browser verstrekte informatie identificeert u niet persoonlijk. Wij gebruiken deze informatie om statistieken te maken die ons helpen om onze sites te verbeteren en ze compatibeler te maken met de door onze internetbezoekers gebruikte technologie.
   
 2. Informatie verzameld door het plaatsen van een cookie op uw computer
  Kyocera kan informatie over u verkrijgen door een tag op de harde schijf van uw computer te plaatsen. Deze tag is bekend als een cookie.
  Sommige van onze Kyocera internetsites gebruiken sessiecookies. Een sessiecookie wordt gebruikt om uw computer te markeren met een door de computer gegenereerd uniek ID wanneer u onze site opent. Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wij gebruiken sessiecookies om statistische informatie te verzamelen over de manieren waarop bezoekers onze sites gebruiken ? welke pagina?s ze bezoeken, welke links ze gebruiken en hoe lang ze op elke pagina blijven. Wij analyseren deze informatie (bekend als clickstream data) in statistische vorm om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen en om de inhoud en functionaliteit van onze sites te verbeteren.
  Sommige Kyocera-internetsites gebruiken ook permanente cookies. Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit; ze blijven op uw computer totdat u ze wist. Door uw computer een uniek ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren en in situaties waarbij deze keuzes of voorkeuren opnieuw moeten worden verzameld, kunnen ze automatisch door ons worden geleverd, wat u tijd en moeite bespaart. Bijvoorbeeld, nadat u een aankoop hebt gedaan, als u beslist om een andere aankoop te doen, zal uw leveringsadres worden onthouden en alleen nog moeten worden bevestigd.
  Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden wanneer u een Kyocera-internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als uw browser onze cookies weigert.
   
 3. Informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt
  Kyocera verzamelt de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt wanneer u een Kyocera-internetsite gebruikt, bijvoorbeeld de informatie die u verstrekt wanneer u zich inschrijft om e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, wanneer u een enquête invult of wanneer u ons een vraag stelt of ons feedback mailt. In veel gevallen zal deze informatie uit persoonsgegevens bestaan.
  Kyocera gebruikt deze informatie voor de doeleinden waarvoor u ze verstrekt. Bijvoorbeeld, als u uw e-mailadres geeft wanneer u zich inschrijft om e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om de door u gevraagde e-mailnieuwsbrieven te leveren.
  Wij kunnen de door ons op Kyocera-internetsites verzamelde informatie ook gebruiken voor verschillende handelsdoeleinden, zoals service, fraudepreventie, marktonderzoek, verbetering van onze producten en diensten en het aan u en uw bedrijf verstrekken van informatie en offertes waarvan wij menen dat ze interessant kunnen zijn voor u. Wij kunnen ook de persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Persoonsgegevens delen

Kyocera zal geen persoonsgegevens die het van haar internetsites heeft verzameld aan mailing list brokers verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Kyocera kan uw persoonsgegevens delen met andere Kyocera-bedrijfseenheden. Wanneer we dat doen, zullen deze andere Kyocera-bedrijfseenheden uw gegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde) en alleen zoals toegestaan volgens dit Beleid, volgens elke toepasselijke nationale of websiteprivacyverklaring, en volgens alle toepasselijke wetten rond privacy en gegevensbescherming.
Kyocera kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die wij in dienst nemen om diensten voor ons te verrichten. Deze derden mogen de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen gebruiken om diensten uit te voeren namens ons en moeten uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen.
In sommige gevallen kan Kyocera uw persoonsgegevens delen met derden die onze partner zijn om producten en diensten aan onze klanten aan te bieden. Wanneer wij dat doen, zullen wij van onze handelspartners eisen dat zij de persoonsgegevens die wij met hen delen, gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde) en alleen zoals toegestaan volgens dit Beleid, volgens alle toepasselijke nationale of websiteprivacyverklaringen, en volgens alle toepasselijke wetten rond privacy en gegevensbescherming.
In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens delen met of verzenden naar derden die geen band met ons hebben. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan een derde (i) op uw verzoek; (ii) om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een gerechtelijk bevel; (iii) om een mogelijk misdrijf te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal; (iv) in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, vereffening of ontbinding van Kyocera of een bedrijfseenheid van Kyocera; of (v) onder soortgelijke omstandigheden. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij de passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen meestal worden opgeslagen in Kyocera-databases of databases die door onze serviceproviders worden bijgehouden. De meeste van deze databases zijn opgeslagen op servers in Duitsland.
Kyocera neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Hoewel wij veiligheidsmaatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongemachtigde bekendmaking, verkeerd gebruik of wijziging, zoals dat het geval is bij alle computernetwerken die met het internet verbonden zijn, kunnen wij de veiligheid van via het internet verstrekte informatie niet waarborgen en zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor veiligheidsovertredingen die buiten onze redelijke controle vallen.

Links naar internetsites van derden

Kyocera-internetsites kunnen links bevatten naar intersites die niet door Kyocera worden beheerd. Deze links worden verstrekt als een dienst en impliceren niet dat wij de activiteiten of de inhoud van deze sites goedkeuren, noch dat wij met de operators van die sites geassocieerd zijn. Kyocera controleert deze internetsites niet en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, veiligheid of privacypraktijken. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te lezen dat op door u bezochte websites staat, voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

Toegang tot persoonsgegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens welke u aan ons heeft opgegeven via Kyocera-internetsites inzien, aanpassen en updaten door gebruik te maken van de feedbackmechanismen op Kyocera-internetsites, door te klikken op deze link naar het contactformulier, of door ons te schrijven op het volgende adres: Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Divison, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan 612-8501.

Bewaring van persoonsgegevens

Kyocera bewaart de persoonsgegevens die op Kyocera-internetsites verzameld zijn, zolang als nodig om de door u gevraagde diensten, producten en informatie te leveren of zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wet.

Kinderen en ouders

Kyocera-internetsites zijn in het algemeen niet bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. Kyocera zal niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen op de internetsites vragen of verzamelen, behalve zoals toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet. Als uw kind persoonsgegevens heeft verstuurd en u zou willen vragen om die gegevens uit onze bestanden te wissen, dan kunt u dat doen met behulp van het contactformulier op de website.

Vragen over dit beleid of over onze privacyverklaringen

Hebt u vragen over dit Beleid of over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons op met behulp van het contactformulier op de website.

Wijzigingen aan dit Beleid en aan onze privacyverklaringen

Kyocera behoudt zich het recht voor dit beleid bij te werken of te wijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, door de herziene versie van dit beleid op onze Kyocera-internetsites te plaatsen. Wij behouden ons ook het recht voor onze nationale of websiteprivacyverklaringen bij te werken of te wijzigen op om het even welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, door de herziene privacyverklaring op de toepasselijke Kyocera-internetsite te plaatsen. Als wij dit beleid of een privacyverklaring wijzigen, zullen de wijzigingen alleen van toepassing zijn op de persoonsgegevens die wij verzamelen nadat wij het herziene Beleid of de herziene privacyverklaring op de toepasselijke Kyocera-internetsite hebben geplaatst.

Dit beleid werd voor het laatst herzien op 30 September, 2010.

Scroll to top