Onderzoek en Ontwikkeling

R&D

De Kyocera Groep exploiteert research and development faciliteiten toegewijd aan materialen, componenten, apparaten, uitrustingen, software en systemen. Kyocera onderhoudt eveneens een mondiaal onderzoeksnetwerk dat specialiseert in productieprocestechnologieën. We werken voortdurend aan het vergroten van de vaardigheden van de Kyocera-Groep door het onderling verbinden van onze geavanceerde technologieën om als onderneming te groeien, en ondertussen een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Fabricagetechnologie-ontwikkeling

Kyocera ontwikkelt nieuwe procestechnologieën en fabricageuitrusting om zeer efficiënte productielijnen te creëren. Dit stelt ons in staat het kostenconcurrentievermogen te verbeteren en tegelijk fabricage-expertise op te bouwen.

Uitrusting en apparatuur R&D

Kyocera ontwikkelt elementaire technologieën om nieuwe waarde te creëren in mobiele handsets en informatie-apparatuur. We realiseren versterkingen gebruikmakend van die technologieën, en werken aan het bevorderen van standaardisatie voor de volgende generatie mobiele communicatie en documentoplossingen.

Software R&D

Kyocera ontwikkelt haar eigen software om maximale waarde op te bouwen in haar zakelijke activiteiten op het gebied van componenten en apparaten. Dit ondersteunt de voortdurende inspanningen van het bedrijf om nieuwe zaken op te zetten en leidt veelal tot zeer geavanceerde softwaretechnologieën.

Systemen R&D

Kyocera voert systeemontwikkeling uit voor de markten op het gebied van milieu, energie en automotive, evenals voor nieuwe markten door de toepassing van een reeks van technologische bedrijfsmiddelen.

Componenten R&D

Kyocera verricht onderzoek op het gebied van componenten voor bestaande toepassingen, en ontwikkelt daarbij producten met het potentieel om geheel nieuwe markten te creëren.


R&D-centra

R&D Center, Kagoshima (Japan)

R&D Center, Keihanna (Kyoto, Japan)

Yokohama Office (Japan)

Osaka Daito Office (Japan)

KYOCERA Document Solutions HQ R&D Center (Osaka, Japan)

KYOCERA America, Inc. (San Diego, V.S.)

AVX Corporation (Greenville, South Carolina, V.S.)


Een wereldleider in intellectueel eigendom

Thomson Reuters, een wereldwijde leverancier van businessinformatie, heeft onlangs de Kyocera-Groep genoemd als behorend tot haar 100 beste mondiale innovators voor het ontwikkelen van intellectueel eigendom en patenten. Thomson Reuters meet patentactiviteiten gebaseerd op vier hoofdcriteria: algehele patentomvang, percentage succesvolle patenten, mondiaal bereik van de portfolio, en patentinvloed zoals bewezen door citaten. Binnen deze vier categorieën, heeft Kyocera met name positieve waarderingen gekregen voor haar succespercentage en mondiale bereik. Kyocera is van mening dat het intellectuele eigendom dat zij ontwikkelt via R&D een cruciaal hulpmiddel is voor het management en essentieel voor de verdere groei van haar zakelijke activiteiten.

Gerelateerde link

Scroll to top