Boodschap van het management

KYOCERA streeft er naar om producten en diensten te leveren waar onze klanten behoefte aan hebben. Het “Klant-Eerst”-principe is onze topprioriteit. Het tevreden stellen van klanten vereist expertise op de werkvloer — een noodzakelijk uitgangspunt voor al het werk, vooral bij de productie— evenals het “vermogen om zaken tot stand te brengen,” hetgeen ons in staat stelt om zonder mankeren waardevolle doelen te bereiken. De KYOCERA filosofie en het amoebe managementsysteem zijn hierbij zeer belangrijk. Beiden komen voort uit de gedachte dat management gebaseerd is op de verbondenheid tussen mensen onderling.

Wanneer alle medewerkers hun inspanningen verenigen en deelnemen aan het management, waarbij iedereen plezier en voldoening in zijn of haar werk vindt door hun maximale potentieel te realiseren, kunnen onze werknemers hun gedachten op een hoger plan brengen en als mens groeien.

Bedrijven bestaan uit mensen. De kwaliteit van een technologie, product of dienst hangt af van de mens erachter. We willen blijvend nieuwe waarde aan onze klanten leveren, met werknemers die hun dromen trachten te realiseren, enthousiast werken en consequent zelf gestelde doelen bereiken.

De Kyocera Filosofie

De Kyocera Filosofie heeft betrekking op het leven en het management. Het belangrijkste principe is “Als mens de juiste dingen te doen”, een concept dat wij in al onze beslissingen laten meewegen. Door het belang van eerlijkheid en toegewijde inspanningen te tonen, werkt het als een voorbeeld voor ons gedrag.

Het Amoeba Managementsysteem

(Gedecentraliseerd Management)

Amoebe Management houdt in dat een organisatie in kleine units opgedeeld wordt, die als onafhankelijke kosten/baten units fungeren en die direct aan hun respectievelijke markten verbonden zijn. Dit systeem moedigt leiders aan met managementbewustzijn en legt de basis voor Kyocera’s “management door alle medewerkers”.

(Engels site)
Scroll to top