Voor een gezondere planeet

KYOCERA begon al in een vroeg stadium te werken aan de ontwikkeling van zonne-energiecellen en vaste oxide brandstofcellen (SOFC's) vanuit de wens om door het bevorderen van het gebruik van schone energiebronnen een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarnaast wordt essentiële apparatuur ontwikkeld voor de reductie, opwekking en opslag van energie, met inbegrip van LED-verlichting en opslagsystemen voor elektriciteit. Door onze kerntechnologie van energieopwekking streven wij er continu naar een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu en het realiseren van een maatschappij met een lage CO2-uitstoot.

Gerelateerde link

(Engels site)
(Engels site)
Scroll to top